Wróżymy przyszłość na podstawie oryginalnych francuskich kart tarota.

Potrzebujesz natychmiastowe odpowiedzi dotyczące Twego zdrowia, pracy, stosunku partnerskiego i miłości? Zawsze istnieje rozwiązania Twej sytuacji życiowej!Czasami trudno stawiać czoło swemu losowi, ale dzięki osobistej wróżbie możesz być lepiej przygotowany na przyszłość.

Informacje o ochronie danych

Usługa kartylenormand.pl do prawidłowego działania wymaga podania wybranych danych osobowych. Wszystkie te dane są nam przekazywane za pośrednictwem formularza przed interpretacją w celu podniesienia jakości i przekazania wróżby. Wszelkie dane wykorzystujemy wyłącznie w ramach usługi kartylenormand.pl. Wraz z udzieleniem danych przekazujesz zgodę na wykorzystanie danych w taki sposób.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Danych osobowych zasadniczo nie przekazujemy osobom trzecim. Usługa kartylenormand.pl nie służy do celów gromadzenia danych do kampanii marketingowych.

Więcej informacji

W celu uzyskania szczegółowych informacji, naprawy czy żądania usunięcia interpretacji należy skontaktować się z nami pod adres info@kartylenormand.pl