Wróżymy przyszłość na podstawie oryginalnych francuskich kart tarota.

Potrzebujesz natychmiastowe odpowiedzi dotyczące Twego zdrowia, pracy, stosunku partnerskiego i miłości? Zawsze istnieje rozwiązania Twej sytuacji życiowej!Czasami trudno stawiać czoło swemu losowi, ale dzięki osobistej wróżbie możesz być lepiej przygotowany na przyszłość.

Ogólne warunki handlowe usługi Kartylenormand.pl

Wraz z użytkowaniem usługi użytkownik potwierdza, że niniejsze warunki użytkowania przeczytał i rozumie je i wyraża na nie zgodę w pełni i bez ograniczeń.

Opis usługi

Kartylenormand.pl to usługa rozrywkowa online, która umożliwia wyświetlenie wróżby z kart Lenormand. Użytkownik dokonuje odczytu wróżby dobrowolnie, a w celu jej wyświetlenia musi wysłać zwrotny płatny SMS Premium.

Płatność za wróżbę

Cena za SMS wysłany pod numer 91055 wynosi 12,30 zł. Infolinia: info@premiumsms.pl

Odpowiedzialność właściciela usługi

Właściciel usługi kartylenormand.pl nie odpowiada za awarie usługi i skasowane treści. Właściciel również nie odpowiada za treść wróżby i zachowanie ludzi, którzy wróżbę przeczytali.

Zasady udziału i prawa autorskie

Usługa kartylenormand.pl służy wyłącznie do celów rozrywkowych. Użytkownik nie ma żadnego prawa do zmiany lub edycji wróżby. Nadawca SMS nie ma żadnego prawa do zwrotu opłaty za prawidłowo udzieloną wróżbę.

Wszelkie materiały, w tym grafiki na www.kartylenormand.pl to przedmiot praw autorskich i ich kopiowanie jest ściśle zabronione.

Obowiązki użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany zachować dane dostępowe i telefony komórkowe w bezpiecznym miejscu i nie przekazywać ich osobom trzecim. W razie zgubienia i nadużycia użytkownik ma obowiązek niezwłocznego kontaktu z właścicielem usługi, który może zapewnić blokadę, podobnie zalecamy zablokowanie telefonu bezpośrednio u właściwego operatora komórkowego. Z właścicielem można się kontaktować pod adresem webmaster@kartylenormand.pl

Ochrona danych

Właściciel usługi dotrzymuje podczas utrzymywania systemu ustawowych przepisów w zakresie ochrony danych.

Zmiana warunków umownych

Właściciel usługi Kartylenormand.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków umownych w dowolnym momencie w przyszłości bez podania przyczyny.